Strona główna » Instalacje » WYTWÓRNIA STABILIZATU Z PRODUKTU ODSIARCZANIA SPALIN

WYTWÓRNIA STABILIZATU Z PRODUKTU ODSIARCZANIA SPALIN

ENERGO-EKO-SYSTEM wykonał nowatorski projekt, dostarczył urządzenia oraz uruchomił w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich S.A. wytwórnię stabilizatu, przeznaczoną do utylizacji produktów z półsuchej metody odsiarczania spalin. Produkowany w wytwórni stabilizat służy do zagospodarowywania (rekultywacji) terenu po nieczynnym wyrobisku kruszywa naturalnego.


W skład wytwórni wchodzą trzy zbiorniki:


  • popiołowy o pojemności 3000m3
  • produktu końcowego z IOS o pojemności 500m3
  • wapna procesowego o pojemności 120m3


Stabilizat wytwarza się w następujących proporcjach masowych:


  • produkt końcowy z IOS - 35%
  • popiół - 34%
  • wapno - 5%
  • woda procesowa - 26%


Zdolność produkcyjna łącznej mieszaniny produktów wynosi 220Mg/12 godzin pracy instalacji.


Podawanie suchych komponentów stabilizatu według ustalonej receptury odbywa się podobnie dla wszystkich składników: odbiór z silosa rurą zsypową, ustabilizowanie strugi spływającego materiału, napełnienie zbiornika dozującego. Ilość zasypanego materiału mierzona jest tensometrycznie. W czasie zasypywania zbiorniki dozujące odpowietrzane są do przynależnych silosów. Woda do wstępnego zalania mieszarki przygotowana jest w oddzielnym zbiorniku dozującym. W pierwszej kolejności podawane są do mieszarki komponenty stałe a następnie część wody zarobowej.


Podczas mieszania stabilizatu dodawana jest sukcesywnie poprzez dysze zraszające pozostała część wody. W tym czasie, w sposób ciągły kontrolowana jest tensometrycznie masa mieszarki. Po wymieszaniu przez ustalony recepturą czas, gotowy stabilizat odbierany jest przez dowolnego typu wywrotkę lub autocysternę do przewozu betonu.


W jednym cyklu wytwarzana jest porcja stabilizatu o masie 3,2Mg.


Specjalnie do warunków pracy instalacji dobierana mieszarka wyposażona jest w elektryczny napęd główny ze sprzęgłem hydrokinetycznym mieszadła rotacyjnego, mieszadło wirujące napędzane agregatem hydraulicznym, hydrauliczny zawór segmentowy, trudnościeralną wykładzinę wnętrza, filtr workowy do odpowietrzania.


Po zakończeniu pracy następuje mycie mieszarki i odwodnienie układu wodnego.


Cały proces technologiczny jest zautomatyzowany, a opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej receptura stabilizatu utrzymywana precyzyjnie dzięki komputerowemu systemowi sterowania i kontroli procesu.