PL EN FR DE

ENERGO - EKO - SYSTEM Sp. z o.o.

URZĄDZENIA AERACYJNE DO ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH

EES-5-01-01 zespół podajnika aeracyjnego - napęd ręczny

EES-5-01-02 zespół podajnika aeracyjnego - napęd pneumatyczny

EES-5-01-03-A zespół podajnika aeracyjnego - napęd elektromechaniczny firmy AUMA

EES-5-01-03-E zespół podajnika aeracyjnego - napęd elektromechaniczny firmy EUROTORQUE

EES-5-02-01  zespół rynny aeracyjnej z modułem - górny zasyp

EES-5-02-02 zespół rynny aeracyjnej z aparatem dozującym

EES-5-03-01 dna aeracyjne jednowylotowe

EES-5-03-02 dna aeracyjne dwuwylotowe

EES-5-03-03 dna aeracyjne trójwylotowe

EES-5-04-01 rynna spulchniająca

EES-5-05-01 skrzynka spulchniająca

EES-5-06-01 króciec podłączeniowy do skrzynek i rynien

EES-5-10-01 aparat dozujący - napęd ręczny

EES-5-10-02 aparat dozujący - napęd pneumatyczny

EES-5-10-03-A aparat dozujący - napęd elektromechaniczny firmy AUMA

EES-5-10-03-E aparat dozujący - napęd elektromechaniczny firmy EUROTORQUE

EES-5-11-01 głowica aeracyjna wlotowa

EES-5-12-01 zasuwa do rynien aeracyjnych - napęd ręczny

EES-5-12-02 zasuwa do rynien aeracyjnych - napęd pneumatyczny

EES-5-12-03 zasuwa do rynien aeracyjnych - napęd elektromechaniczny