Strona główna » Instalacje » TRANSPORT PNEUMATYCZNY NISKOCIŚNIENIOWY

TRANSPORT PNEUMATYCZNY NISKOCIŚNIENIOWY

W niskociśnieniowych instalacjach transportu pneumatycznego źródłem zasilania powietrza transportowego są dmuchawy lub wentylatory wysokoprężne. Ciśnienie robocze w tych instalacjach wynosi 0,05 - 1,5bar. Podstawowym urządzeniem jest pompa zbiornikowa lub aparat transportowy. Stosowane są do transportu bliskiego na odległości ok. 200m.


Transport niskociśnieniowy pozwala na osiągniecie znacznych korzyści w porównaniu do instalacji wysokociśnieniowych:

  • niska energochłonność, zużycie energii jest nawet 5-krotnie mniejsze
  • niskie koszty inwestycyjne realizacji wynikające z zastosowania jako źródeł zasilania zamiast sprężarek wysokoprężnych wentylatorów lub dmuchaw
  • obniżenie kosztów remontów i napraw.


Instalacje te pracują w pełnej automatyce. Dostarczane są lokalnymi szafkami sterowniczymi do pneumatycznego sterowania zaworami oraz szafą sterowniczą z oprogramowanym sterownikiem. Posiadają układ kontroli i regulacji ciśnienia transportowego, transportowego tm samym układ kontroli i regulacji koncentracji mieszanki pyło-powietrznej.

Podobnie jak instalacje wysokociśnieniowe, instalacje pomp niskociśnieniowych mogą pracować w układzie jedna pompa na rurociąg transportowy lub kilka pomp na rurociąg transportowy.


Odmiennym rozwiązaniem niskociśnieniowych instalacji transportu pneumatycznego są instalacje aparatów transportowych. Instalacje te pracują na prędkościach unoszenia i stosowane są dla lekkich warunków pracy (małe opory przepływu).


Przyjęte rozwiązania do projektowania winny być uzgodnione z dostawcą. Energo-Eko-System na podstawie otrzymanych danych dokonuje optymalizacji rozwiązań i parametrów.