Strona główna » Instalacje » TRANSPORT PNEUMATYCZNY MATERIAŁÓW DROBNOZIARNISTYCH METODĄ TRANSFLUID W SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH WARUNKACH PRACY

TRANSPORT PNEUMATYCZNY MATERIAŁÓW DROBNOZIARNISTYCH METODĄ TRANSFLUID W SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH WARUNKACH PRACY

Zgromadzone przez ENERGO-EKO-SYSTEM doświadczenie pozwoliło na zrealizowanie instalacji transportu pneumatycznego metodą TRANSFLUID materiałów drobnoziarnistych dla szczególnie trudno transportujących się mediów. Również tam gdzie warunki pracy były wyjątkowo uciążliwe i wymagały zastosowania szczególnego reżimu technologicznego. Kolejnym zrealizowanym zadaniem jest transport pneumatyczny popiołu dennego ze złoża kotła fluidalnego. Popiół charakteryzuje się zmienną niejednorodną granulacją i ciężarem nasypowym wynoszącym około 1,7Mg/m3. Ziarna o granulacji od 5 do 20mm mogą chwilowo stanowić kilkadziesiąt procent masy całkowitej. Dodatkowym utrudnieniem procesowym jest transport materiału w dwóch kierunkach, a mianowicie do zbiorników przykotłowych celem odbudowy złoża fluidalnego lub do zbiorników retencyjnych. Ponieważ popiół denny jest materiałem bardzo ściernym, zastosowano małe prędkości transportu z fluidyzowaniem materiału w trakcie transportowania oraz rurociągi ze stali odpornej na ścieranie i łuki o specjalnej konstrukcji.


Innym ciekawym i szczególnie złożonym problemem technicznym jest wtłaczanie pod kąpiel ciekłego metalu materiałów sypkich do pieców konwertorowych i anodowych w hutnictwie miedzi. Ze względu na specyfikę pracy pieców obrotowych i konieczność ciągłego świeżenia metalu powietrzem, istnieje możliwość podawania pyłów tylko w określonym czasie podczas jednej "szarży". Bardzo trudno było znaleźć rozwiązanie wiążące te zależności i eliminujące ewentualne zagrożenia. Automatyka i sterowanie tych układów jest bardzo złożona celem wyeliminowania wszystkich zagrożeń mogących wystąpić w czasie wtłaczania pyłów, jak np. awaryjny obrót pieca, zerwanie przewodu transportowego, zabezpieczenie dysz transportowych przed zalaniem ciekłym metalem. Piece konwertorowe wymagają wtłoczenia dużej ilości materiału w krótkim czasie, piece anodowe odwrotnie podawanie pyłów musi być maksymalnie wydłużone. Materiał jest dokładnie ważony, a ilość która ma być dawkowana do pieca określana jest na podstawie przebiegu procesu hutniczego. Rozwiązano także układ podawania pyłów do stacjonarnego pieca zawiesinowego za pomocą pompy zbiornikowej do silosa buforowego nad piecem, a następnie za pomocą układów ważąco-dozujących ze zmienną regulacja nadawy do 5 niezależnych ciągów transportowych.