Strona główna » Referencje

Referencje

W związku ze stwierdzonym nieuczciwym wykorzystywaniem informacji zawartych w naszych listach referencyjnych, od 2015 roku wstrzymujemy ich publikację na naszej stronie internetowej.

Zainteresowanym udostępniamy nasze aktualne listy referencyjne,

po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu (telefon lub e-mail)

z sekretariatem Energo-Eko-System.


lista referencyjna aeracji zbiorników magazynowych


lista referencyjna zrealizowanych instalacji transportu pneumatycznego


lista referencyjna zrealizowanych instalacji transportu pneumatycznego dozownikami celkowymi


lista referencyjna zabudowanych teleskopów załadowczych


lista referencyjna zbiorniki retencyjne popiołu, produktów odsiarczania i mączki wapiennej


lista referencyjna gospodarka sprężonym powietrzem