Strona główna » O firmie

O firmie

Energo – Eko – System Sp. z o.o.  jest nowoczesną firmą inżynierską działającą na polskim rynku od 1991 r, która wdrożyła i udoskonala własne technologie transportu pneumatycznego oraz wykorzystuje nowe rozwiązania konstrukcyjne, dopasowuje swoje funkcjonowanie do gospodarki rynkowej.


Wizerunek firmy tworzy wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska z dużym doświadczeniem technicznym i długoletnią praktyką, wykorzystująca nowoczesne systemy projektowania i wspomagania komputerowego.


Głównym kierunkiem działalności katowickiej firmy Energo – Eko – System Sp. z o.o. jest modernizacja elektrowni i elektrociepłowni, w zakresie odpopielania.


Dostarczamy oraz uruchamiamy instalacje transportu pneumatycznego i magazynowania materiałów drobnoziarnistych.  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego od projektowania, poprzez dostawy i nadzór nad montażem, do rozruchu instalacji włącznie.


Własne i sprawdzone rozwiązania umożliwiły zrealizowanie wielu nowoczesnych obiektów z urządzeniami pracującymi w najtrudniejszych warunkach.


W swoich instalacjach EES wykorzystuje osiągnięcia przodujących firm światowych, starając się stosować wszędzie tam gdzie jest to możliwe, również urządzenia i podzespoły starannie wyselekcjonowanych producentów krajowych. Wykonuje kompleksowe instalacje obiektów nowoprojektowanych, a także modernizowanych.


Zakres zainteresowań specjalistów EES obejmuje odbiór popiołów z kotłów i spod odpylaczy, transport pneumatyczny na bliskie i dalekie odległości do stacji pośrednich i zbiorników retencyjnych o pojemnościach liczonych w tysiącach ton, a także załadunek na samochody i wagony kolejowe w postaci suchej lub zwilżonej.


Podobnie z sorbentami do instalacji odsiarczania i kotłów fluidalnych, lecz w odwrotnej kolejności: rozładunek pneumatyczny cystern do silosów magazynowych, a następnie transport pneumatyczny i dozowanie do instalacji odsiarczania lub złoża fluidalnego.


EES jest producentem i dostawcą specjalistycznych urządzeń dla instalacji transportu pneumatycznego, w nowoczesnej technologii TRANSFLUID.

 

Wszystkie elementy technologiczne składające się na systemy transportu pneumatycznego EES stanowią opracowania własne firmy.