PL EN FR DE

ENERGO - EKO - SYSTEM Sp. z o.o.

dane kontaktowe

Energo Eko System Sp. z o.o.
40-854 Katowice
ul. Marcina 11
NIP: 634-013-06-09
KRS: 0000065716

BIURO TECHNICZNE / MAGAZYN 
ul. Nowopogońska 98
41-250 Czeladź

tel. 32/2037754; 32/2597866 
e-mail: ees@ees.com.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI 
ul. Nowopogońska 98
41-250 Czeladź
e-mail: ees@ees.com.pl

Formularz kontaktowy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE I. 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energo – Eko – System Sp. z o.o., ul. Marcina 11,
40-854 Katowice, NIP 634-013-06-09;
2.kontakt z administratorem danych: ees@ees.com.pl, tel. 32/2037754;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.