dane kontaktowe

Energo Eko System Sp. z o.o.

40-854 Katowice

ul. Marcina 11

NIP: 634-013-06-09

KRS: 0000065716

 

BIURO TECHNICZNE / MAGAZYN 

ul. Nowopogońska 98

41-250 Czeladź

 

tel. 32/2037754; 32/2597866 

e-mail: ees@ees.com.pl


ADRES DO KORESPONDENCJI 

ul. Nowopogońska 98

41-250 Czeladź

 

e-mail: ees@ees.com.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

(Dz. Urz. UE I. 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energo – Eko – System Sp. z o.o., ul. Marcina 11,

40-854 Katowice, NIP 634-013-06-09;

2.kontakt z administratorem danych: ees@ees.com.pl, tel. 32/2037754;

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;

4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;

5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;

6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

Formularz kontaktowy