Strona główna » Katalog Urządzeń

Katalog Urządzeń

Armatura i urządzenia zawarte w katalogu tworzą, zunifikowany konstrukcyjnie i technologicznie, nowoczesny system transportu neumatycznego materiałów sypkich TRANSFLUID®.


Elementy systemu zostały sprawdzone w trudnych warunkach przemysłu energetycznego, hutniczego, cementowo-wapienniczego, gdzie wykazują się dużą niezawodnością, trwałością oraz bezpieczeństwem eksploatacji.


Odpowiednio konfigurowane urządzenia i elementy wykonawcze pozwalają na wykonanie kompletnych instalacji technologicznych: od najprostszych z bezpośrednią obsługą, do bardzo skomplikowanych i pracujących w pełnej automatyce. 


Dla nietypowych zastosowań i czynników roboczych należy uzgodnić z producentem dobór urządzeń i armatury. Istnieje możliwość wykonania specjalnego, na bazie rozwiązań katalogowych.


Unifikacja wyrobów gwarantuje pełną zamienność wyrobów.

 

Karty katalogowe są do pobrania w wersji PDF.

W przypadku wersji etytowalnej rysunków  urządzeń prosimy o kontakt z biurem.


Katalog przeznaczony jest dla inwestorów, projektantów i służb remontowych.