Strona główna » Instalacje

Instalacje

W zależności od rodzaju źródła zasilania i ciśnienia sprężonego powietrza zasilającego instalacje transportu pneumatycznego możemy podzielić na:

 • wysokociśnieniowe
 • niskociśnieniowe


W wysokociśnieniowych instalacjach transportu pneumatycznego źródłem zasilania powietrza transportowego są sprężarki o ciśnieniu roboczym 2,0 - 8,0bar.

Instalacje transportu wysokociśnieniowego zrealizowane przez Energo-Eko-System sięgają 1500m.


W niskociśnieniowych instalacjach transportu pneumatycznego ź ródłem zasilania powietrza transportowego są dmuchawy lub wentylatory wysokoprężne a ciśnienie pracy tych instalacji wynosi 0,05 - 1,5bar.

Instalacje te mogą pracować w układzie z pompą zbiornikową lub w układzie z aparatem wydmuchowym, na potrzeby transportu bliskiego na odległości do ok. 200m.


Energo-Eko-System na podstawie otrzymanych danych od inwestora oferuje instalacje optymalizując ich rozwiązania i parametry.

Dobór rozwiązań i rodzaju instalacji transportu pneumatycznego zależy od wielu czynników, a przyjęte rozwiązania do projektowania winny być uzgodnione z dostawcą.

 

Przy projektowaniu instalacji transportu pneumatycznego należy uzgodnić z dostawcą i określić w zamówieniu:

 • wydajność instalacji
 • rodzaj materiału
 • gęstość właściwą materiału
 • ziarnistość materiału
 • temperaturę materiału
 • wilgotność materiału
 • przebieg trasy rurociągów transportowych
 • ciśnienie i jakość powietrza transportowego i sterowniczego
 • schemat technologiczny (w tym ilość pomp wpiętych w jeden rurociąg transportowy)
 • warunki zabudowy pompy – sytuacja
 • rodzaj sterowania (ręczny, automatyczny)
 • wizualizacja

  SYSTEMY TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO MATERIAŁÓW DROBNOZIARNISTYCH METODĄ TRANSFLUID


TRANSPORT PNEUMATYCZNY MATERIAŁÓW DROBNOZIARNISTYCH METODĄ TRANSFLUID W SZCZEGÓLNIE TRUDNYCH WARUNKACH PRACY


TRANSPORT PNEUMATYCZNY NISKOCIŚNIENIOWY


ZBIORNIKI MAGAZYNOWE DLA MATERIAÓW DROBNOZIARNISTYCH 


WYTWÓRNIA STABILIZATU Z PRODUKTU ODSIARCZANIA SPALIN