PL EN FR DE

ENERGO - EKO - SYSTEM Sp. z o.o.

ARMATURA

EES-3-01-01 zamknięcie dzwonowe

EES-3-02-01 zawór wylotowy klapowy „Transfluid”

EES-3-03-01 zamknięcie przeponowe "ENERGOFLEX"

EES-3-04-01 zawór motylkowy - napęd ręczny

EES-3-04-02 zawór motylkowy - napęd pneumatyczny

EES-3-05-03 przepustnica niskociśnieniowa z płaską uszczelką tarczy - napęd ręczny

EES-3-05-04 przepustnica niskociśnieniowa z płaską uszczelką tarczy - napęd pneumatyczny

EES-3-05-05 przepustnica niskociśnieniowa z płaską uszczelką tarczy - napęd elektromechaniczny

EES-3-06-01 zawór czaszowy "PNEUMOFLEX" z uszczelnieniem pneumatycznym

EES-3-06-02 zawór wlotowy "PNEUMOFLEX" z uszczelnieniem pneumatycznym

EES-3-07-01 zawór motylkowy "PNEUMOFLEX" z uszczelnieniem pneumatycznym

EES-3-07-01N zamknięcie motylkowe "PNEUMOFLEX" wer. niskociśnieniowa z uszczelnieniem pneumatycznym

EES-3-07-02 przepustnica niskociśnieniowa motylkowa bez uszczelki tarczy

EES-3-08-01 przerzutka dwudrogowa, zbiornikowa - napęd pneumatyczny

EES-3-08-01-S przerzutka dwudrogowa, zbiornikowa - napęd pneumatyczny - wykonanie specjalne

EES-3-08-02 przerzutka dwudrogowa zbiornikowa - napęd elektromechaniczny

EES-3-08-02A  przerzutka dwudrogowa, zbiornikowa - napęd elektromechaniczny - wersja II

EES-3-08-02E przerzutka dwudrogowa, zbiornikowa - napęd elektromechaniczny - wersja III

EES-3-08-02-A-S przerzutka dwudrogowa, zbiornikowa - napęd elektromechaniczny - wykonanie specjalne

EES-3-08-04 przerzutka dwudrogowa, rurociągowa - napęd ręczny

EES-3-08-05 przerzutka dwudrogowa, rurociągowa - napęd pneumatyczny

EES-3-08-05-S przerzutka dwudrogowa, rurociągowa - napęd pneumatyczny - wykonanie specjalne

EES-3-08-06 przerzutka dwudrogowa, rurociągowa - napęd elektromechaniczny

EES-3-08-06-S przerzutka dwudrogowa, rurociągowa - napęd elektromechaniczny - wykonanie specjalne

EES-3-09-01 zasuwa nożowa - napęd ręczny

EES-3-09-01A zasuwa nożowa - napęd ręczny - bez deflektora

EES-3-09-02 zasuwa nożowa - napęd pneumatyczny

EES-3-09-02A zasuwa nożowa - napęd pneumatyczny - bez deflektora

EES-3-09-03 zasuwa nożowa - napęd elektromechaniczny

EES-3-09-03A zasuwa nożowa- napęd elektromechaniczny - bez deflektora

EES-3-10-01 zasuwa pyłowa kwadratowa - napęd ręczny

EES-3-10-02 zasuwa pyłowa kwadratowa - napęd pneumatyczny

EES-3-10-03 zasuwa pyłowa okrągła - napęd ręczny

EES-3-10-04 zasuwa pyłowa okrągła - napęd pneumatyczny

EES-3-10-05 zasuwa pyłowa kwadratowo-okrągła - napęd ręczny

EES-3-10-06 zasuwa pyłowa kwadratowo-okrągła - napęd pneumatyczny

EES-3-10-07 zasuwa pyłowa kwadratowo-okrągła - napęd elektromechaniczny

EES-3-10-08 zasuwa pyłowa okrągła - napęd elektromechaniczny

EES-3-10-09 zasuwa pyłowa kwadratowa - napęd elektromechaniczny

EES-3-11-01 zasuwa płaska kwadratowa lub prostokątna - napęd ręczny

EES-3-11-02 zasuwa płaska kwadratowa lub prostokątna - napęd pneumatyczny

EES-3-11-03 zasuwa płaska kwadratowa lub prostokątna - napęd elektromechaniczny